PRAKTISCH

 • STUDIETOELAGEN AANVRAGEN
 • SCHOOLVERZEKERING
 • SCHOOLUREN
 • MIDDAGVERBLIJF
 • NASCHOOLSE KINDEROPVANG
 • VAKANTIES EN VERLOFDAGEN
 • ZWEMMEN

Studietoelagen aanvragen

De studietoelage wordt automatisch berekend en toegekend via het groeipakket. Voor meer info www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen.

Schoolverzekering

Voor ongevallen in de school en op de weg naar huis of naar school, zijn de kinderen verzekerd. We zijn aangesloten bij Ethias, Prins Bisschopssingel 73 in Hasselt. Bij de dokter betaal je zelf alle rekeningen. Het ziekenfonds zal op naam van het slachtoffer een afrekening maken. De verzekering betaalt je het gedeelte dat niet door het ziekenfonds vergoed wordt.

Er is geen verzekering tegen stoffelijke schade, behalve een beperkt bedrag voor schade aan brillen.

Breng zo snel mogelijk het secretariaat op de hoogte bij een ongeval; liefst op de dag van het ongeval zelf. De school handelt het ongevallendossier administratief af.

Ons verzekeringsformulier kan je hier downloaden.

Instructies bij dit formulier kan je hier nalezen.

Schooluren

Maandag8u30 – 12u0513u35 – 15u30
Dinsdag8u30 – 12u0513u35 – 15u30
Woensdag8u30 – 12u05
Donderdag8u30 – 12u0513u35 – 15u30
Vrijdag8u30 – 12u0513u35 – 15u30

De schoolpoorten gaan open om 8u15 en om 13u20. 15 minuten voor de aanvang van de lessen en 15 minuten na het beëindigen van de lessen is er toezicht door de leerkrachten.

Indien je opvangproblemen hebt buiten deze uren, verwijzen we je naar de buitenschoolse kinderopvang.

Middagverblijf

Tijdens de middag kunnen kinderen op school blijven eten. Hiervoor brengen ze een brooddoos en drinkbus mee.

De kleuters eten apart in de kleuterrefter en worden daar begeleid door 3 middagouders.

In de lagere school werken we met het open reftersysteem. Kinderen krijgen zelf de keuze wanneer ze gaan eten in de refter. Ook zij worden begeleid door 4 middagouders. Op maandag- en donderdagmiddag wordt er middagsport georganiseerd.

Gezond eten vinden wij erg belangrijk. Daarom spreken we af om geen snoep in de brooddoos mee te brengen.

Naschoolse opvang

Voor en na de schooluren kan je terecht bij de naschoolse opvang ‘De zandloper’. Schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar die hetzij in Vosselaar wonen, hetzij in Vosselaar naar school gaan kunnen hier terecht. Deze locatie bevindt zich naast het politiekantoor.

Omwille van de capaciteitsoverschrijding van de kinderclub is er tijdens de schooldagen op maandag, dinsdag en donderdag van 15.45u. tot 16.45u. op school naschoolse opvang van de leerlingen van het 1ste t.e.m. het 6de lj. Zij zijn dan in de gelegenheid om hun huiswerk te maken. De kinderen die om 16.45u. nog niet werden opgehaald of zelfstandig naar huis mogen, worden door de leerkracht met toezicht naar de kinderclub begeleid.

Om je kind in te schrijven voor opvang in de kinderclub, moet je vooraf een afspraak maken met de coördinator Tinne Diels. Vooraf digitaal registreren is verplicht. Telefoon 014 60 08 49 of e-mail: tinne.diels@vosselaar.be

Verdere info over de naschoolse kinderopvang vindt u via volgende link: naschoolse kinderopvang.

Vakanties en verlofdagen

Hervatting van de lessen: vrijdag 1 september 2023

Vrije dagen van het eerste trimester:

 • Facultatieve verlofdag: maandag 2 oktober 2023
 • Herfstvakantie: maandag 30 oktober 2023 tot en met zondag 5 november 2023
 • Wapenstilstand: zaterdag 11 november 2023
 • Kerstvakantie: maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024

Vrije dagen van het tweede trimester:

 • Pedagogische studiedag: vrijdag 2 februari 2024
 • Krokusvakantie: maandag 12 februari 2024 tot en met zondag 18 februari 2024
 • Facultatieve verlofdag: vrijdag 15 maart 2024
 • Paasvakantie: maandag 1 april 2024 tot en met zondag 14 april 2024

Vrije dagen van het derde trimester:

 • Dag van de arbeid: woensdag 1 mei 2024
 • Pedagogische studiedag: woensdag 8 mei 2024
 • Hemelvaart: donderdag 9 mei 2024 tot en met vrijdag 10 mei 2024
 • Pinkstermaandag: maandag 20 mei 2024

Zwemmen

Ongeveer 1 maal per maand gaan de leerlingen van de lagere school van het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar in Beerse zwemmen.

In uitvoering van de ministeriële omzendbrief dd. 09.06.2000 gaan de kinderen van het 1ste leerjaar gratis zwemmen. Voor de leerlingen van de andere leerjaren dienen de ouders voor de organisatie van het zwemonderricht te betalen.

In de prijsberekening is enkel het gebruik van het zwembad voorzien. In het kader van de maximumfactuur wordt het vervoer met de autobus naar en van het zwembad door het schoolbestuur betaald.