SAMEN STERK

 • GEMEENTEBESTUUR
 • OUDERVERENIGING
 • SCHOLENGEMEENSCHAP
 • SCHOOLRAAD
 • CLB
 • GBS HEIEINDE

Gemeentebestuur

Het schoolbestuur is het Gemeentebestuur van Vosselaar en bestaat enerzijds uit het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad anderzijds.

Burgemeester: Dhr. Gilles Bultinck

Schepenen: Mevr. Inge Van Goubergen, Dhr. Kevin Luyckx, Dhr. Jef Michielsen, Mevr. Myriam Maes

Voor vragen over het onderwijs in de gemeente kan je altijd terecht bij de schepen van onderwijs: Mr. Kevin Luyckx (kevin.luyckx@vosselaar.be).

Adres
Cingel 7
2350 Vosselaar
014 61 15 45

Oudervereniging

Ouders aan de Slag is het oudercomité op GBS Centrum, die de kinderen en de school ondersteunen. Wij vertegenwoordigen alle ouders op onze school bij de schoolwerking en het pedagogisch project. Dit doen we in samenwerking met directie en leerkrachten.

De slogan van onze school is niet voor niets "school zonder drempels". Door voldoende financiële middelen binnen te halen, werkt Ouders aan de Slag er aan mee om de maximumfactuur zo laag mogelijk te houden.

We maken de school extra leuk en zo houden we het betaalbaar voor iedereen.

Ouders aan de Slag draagt zo bij aan:

 • Het fruitproject
 • Boeken op school
 • Culturele uitstappen
 • Speelgoed en spellen
 • Klasactiviteiten
 • Verfraaiing van de school

Wij stellen ons graag voor in volgend filmpje


Blijf op de hoogte van onze initiatieven en volg ons op facebook

We komen enkele malen per jaar samen om te praten over, of te luisteren naar, schoolse onderwerpen.

Meer weten of eens een vergadering bij wonen? We zijn per mail bereikbaar voor al je vragen en bemerkingen -> ouders.centrum@gbsvosselaar.be.

Scholengemeenschap

Onze school behoort tot de scholengemeenschap: ‘De Schakel’

Deze bestaat uit de volgende scholen:

 • Gemeentelijke Basisschool (Centrum), Konijnenbergpad 5, 2350 Vosselaar
 • Gemeentelijke Basisschool (Heieinde), Sint-Jozefstraat 39, 2350 Vosselaar
 • Gemeentelijke Lagere School, Leopoldstraat 1, 2310 Rijkevorsel
 • Gemeentelijke Basisschool, Markt 17, 2330 Merksplas
 • Gemeentelijke Basisschool, Haagbeemdenplantsoen 95, 2300 Turnhout

De administratieve zetel van de scholengemeenschap bevindt zich op: Markt 1, 2330 Merksplas

Schoolraad

Wat?

De schoolraad is samengesteld uit afgevaardigden van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap voor een periode van vier jaar. De afgevaardigden worden bepaald door verkiezingen. De directeur is van rechtswege met raadgevende stem aanwezig. De schoolraad heeft rechten en plichten op het vlak van informatie en communicatie. Verder heeft de schoolraad adviesbevoegdheid aan het schoolbestuur en de directie. Ten slotte heeft de raad overlegbevoegdheid met het schoolbestuur.

Wie?

De schoolraad bestaat uit:

als afvaardiging voor de ouders

 • Gitte Verheyen

als afvaardiging van de het personeel

 • Katrien De Vos
 • Ilse Apers

als afvaardiging van de lokale gemeenschap

 • Karolien Luyten

CLB

Het schoolbestuur heeft een contract afgesloten met CLB Kempen (www.clb-kempen.be), Rubensstraat 170 in Turnhout, 014 41 64 39.

Het is ook mogelijk om via CLBch@t een gesprek met een medewerker van het CLB aan te knopen. Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of samen met je chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan aanpakken.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. Het CLB begeleidt leerlingen bij:

 • het leren en studeren;
 • de onderwijsloopbaan;
 • de preventieve gezondheidszorg;
 • het psychisch en sociaal functioneren.

Het CLB werkt vraaggestuurd vanuit de leerlingen, de ouders en de scholen, behalve voor de verplichte begeleiding.

De medische begeleiding

De leerlingen van de 2de kleuterklas en het 5de leerjaar ondergaan een algemeen onderzoek, waarop de algemene gezondheid, vaccinaties, groei en ontwikkeling en sensoriële toestand worden nagekeken en adviezen geformuleerd aan de leerling en zijn ouders. Deze onderzoeken gebeuren in het CLB in Turnhout.

Bij leerlingen van het 1ste en het 3de jaar lager onderwijs worden gerichte consulten georganiseerd. Dit zijn onderzoeken waarin vooral groei, ontwikkeling, vaccinaties en opvolging van de gezondheid worden nagekeken. Deze onderzoeken worden in de school uitgevoerd.

Het CLB houdt toezicht op de vaccinaties van de leerlingen en biedt vaccinaties aan die in het vaccinatieschema zijn opgenomen. Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd en geven hiervoor hun toestemming.

De huisarts, de ouders of de directeur hebben de plicht om de CLB-arts te verwittigen bij besmettelijke infectieziekten.

GBS HEIEINDE

Samen voor sterk gemeentelijk onderwijs.

De gemeentescholen zijn het kloppend hart van de lokale gemeenschap Centrum en Heieinde.
Bewoners van alle leeftijden ontmoeten er elkaar en jong en oud ontplooit er zijn talenten. Niet alleen tijdens de schooluren, maar ook daarna. In hetzelfde gebouw kan je 's avonds naar de muziekacademie, de turnclub, de yogales, enz.

Samen met GBS Heieinde maken we werk van kwaliteitsvol gemeentelijk onderwijs. En dat doen we met deskundigheid, een groot hart voor onderwijs én respect voor de lokale autonomie.